Visi

‘Menjadi Agensi Takaful
Nombor 1
Pilihan Rakyat Malaysia Menjelang Tahun 2025′

Misi

1. Memberi kesedaran tentang kepentingan pengurusan risiko kewangan kepada pasaran agar rakyat Malaysia memiliki struktur kewangan yang lengkap bersesuaian dengan kemampuan dan keperluan mereka.
2. Menyediakan platform dalam perkembangan kerjaya yang profesional serta mesra teknologi bermula daripada perunding kewangan sehingga menjadi Pengurus Agensi yang berilmu, versatile, amanah dan bertanggungjawab serta menjadi contoh kepada pemain industri kewangan di Malaysia.
3. Mengutamakan falsafah kepatuhan syariah sepenuhnya dalam memastikan pelanggan, perunding kewangan dan agensi menikmati perkembangan keuntungan yang bersih daripada riba, gharar dan maisir serta lebih diberkati.